Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası

Ana Fikir ve Kuruluş Sebebi

İşgalci İsrail devletinin Gazze Şeridi’nde yaşayan ve oradaki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı hala devam etmektedir.

Bu savaş şimdiye  kadar 5.000’ini çocuk, 2.000’i kadın olmak üzere yaklaşık 12.000 şehidin hayatına mal olmuştur. Bununla birlikte çeyrek milyondan fazla konutun yıkılmasına ve bir milyona yakın Kuzey Gazze sakininin yerinden ve yurdundan edilmesine sebep olmuştur.  Gazze Şeridi’nde yaşayan halkın temel yaşam gereksinimleri yok edildi. Defaatlerce dile getirilen ateşkes talepleri ise reddedildi. 

Hala bir çok Batılı ülke işgalci İsrail devletinin gerçekleştirmiş olduğu bu soykırım savaşına sınırsız destek sağlamaya devam etmektedir.

Arap coğrafyası, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeydeki bireysel ve toplumsal acizliğin bir sonucu olarak İsrail’in Gazze’ye ve halkına yönelik saldırıları devam etmektedir. İnsani yardımların bile ulaştırılamaması, insani alanda desteklerin sağlanamaması, Gazze halkının bekası ve onları korumaya yönelik çalışmaların yapılmasını elzem kılmıştır.

Hem tarihi sorumluluğumuz hem vicdanlı duruşumuz hem de milli ve dini kaygılarımızın ışığında, dokunabileceğimiz kadar dokunabilmek, kurtarabileceğimiz kadarını kurtarabilmek niyetiyle, Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası düzenlemeye karar verdik. Bu kampanyaya katılım; Arap dünyasındaki ve globalde yer alan stk’lar, dernekler, resmi kuruluşlar, insani yardım platformları ve toplumların kanaat önderleri tarafından sağlanmaktadır.

İnsani yardım ve kurtarma kampanyalarının hepsi barışçıl ve yasal süreçler eşliğinde gerçekleşecektir. Böylelikle, başta tıbbi yardım gemilerinin mümkün olan en kısa sürede hazırlanıp yola çıkarılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. 

Kampanyaya Arap coğrafyasından, İslam ülkelerinden ve dünyanın diğer tüm bölgelerinden katılım sağlanması mümkün olacaktır. Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölge halkına yardım götürmek isteyen her STK, Dernek, Resmi kuruluşlar ile ortak koordineli bir şekilde yürütülecektir. Bu acil insani yardım çağrısına katkı sağlamak isteyen her resmi ve sivil toplum kuruluşunun katkı ve desteklerine açık olduğumuz gibi ayrıca operasyonel süreçlerini de beraber yönetmeyi planlamaktayız.

Kampanyanın kuruluş aşamasında destek olan kurum ve kuruluşlar

Arap coğrafyasından ve dünyanın birçok ülkesinden kurumlar, kuruluşlar ve dernekler kampanyaya katkı sağlamaktadır

Filistin halkının desteklenmesi ve haklı davalarının zafere ulaşması için bir çok farklı ülkeden çeşitli sivil toplum kuruluşların katılımını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Finans

Kampanyanın finansal geliri kitlelerin bağış ve desteklerine dayanmaktadır. Kampanyaya katılım sağlayan kurumların ve stk’ların topladıkları bağışlar ve yardımlar aracılığıyla kampanya çalışmaları finanse edilecektir. Özellikle ablukayı kırmak için yolaçıkan yardım gemileri bunların başında gelmektedir. Kampanyanın idari harcamaları ve projelerinin finanse edilmesi ise, kampanya üyelerinin bağışlarıyla gerçekleştirilecektir

Mesaj

Gazze’deki Filistinlilerin kurtarılmasına yönelik fiili desteklerin oluşturulması, asgari düzeyde insani yardımların sağlanması  ve Gazze’ye yapılan hukuksuz ablukanın kırılması.

Vizyon

Arap coğrafyasından ve uluslararası kamuoyundan kurum ve kuruluşları bir araya getirerek Gazze’deki Filistinlileri kurtarmak ve ablukayı kırmak için var olan çabalara destek oluşturmak.

Goals and Operational Mechanisms

Gazze halkına elzem olan acil  insani ihtiyaçların sağlanması.

Tüm iletişim kaynakları kullanılarak bölgesel ve global görüşmelerin yapılması, insani yardımların sıkıntısız bir şekilde ulaştırılması.

Gazze’ye yapılan ablukanın kırılmasına yönelik çalışmalara katılım bir insani görev olmakla birlikte, yeryüzündeki her özgür insanın vicdanına seslenerek bu yardımlara katılımın çoğaltılması.

Gazze’deki ablukanın kırılmasına yönelik çaba sarf eden tüm kesimlerin güçlerini ve emeklerini bir çatı altında toplayarak, çabaların ve yardımların doğru bir şekilde  yönlendirilmesi.

Bölge ülkelerin hükümetlerine kamuoyu baskısı oluşturarak insani yardım gemilerinin ve kafilelerinin kolaylıkla yola çıkması ve Gazze’ye ulaşmasının sağlanması.

Gemilerin götüreceği yardımların hazırlanması, finansal desteklerin sağlanması ve bu hizmeti sağlayacak insan kaynaklarının oluşturulması.

Değer

Yargılarımız

  1. Hiçbir ülke ve siyasi ideolojiye bağlı olmadan sivil insani yardımın oluşturulması.
  2. Kampanyanın her projesi ve etkinliğinde şiddetsiz barışçıl yöntemlerin tercih edilmesi.
  3. Her türlü ırkçı ve faşist söylemlerin ve girişimlerin red edilmesi.
  4. İşgalci İsrail devletine yönelik yapılan boykot çalışmalarının desteklenmesi.
  5. Kampanyanın düzenlediği projelerde insani değerlere vurgunun yapılması.
  6. Bilinçli, farkındalıklı ve dengeli  politik söylemler ve medya dilinin kullanılması.
  7. Kampanyayı oluşturan öğeler arasında karşılıklı saygının oluşturulması.
  8. Kampanyanın tüm süreçlerinde ve etkinliklerinde yasalara ve kanunlara uygun şekilde hareket edilmesi.

Kampanyanın Yaratmak İstediği Etki

Gazze halkına yönelik asgari insani yardım ve ihtiyaçların sağlanması, acılarının azaltılması, topraklarına bağlılıklarının desteklenmesi  ve işgalci devlete karşı direnişlerine manevi desteğin sağlanması.

Programımız

Dünyanın dört bir yanında var olan limanlardan 3 insani yardım gemisinin, Gazze’deki     halkın ihtiyacı olan acil insani yardımlarla donatılıp hazırlanması ve hukuksuz olan ablukanın kırılması.

Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası

Kuruluş Beyannamesi

İşgalci İsrail devletinin Gazze Şeridi’nde yaşayan ve oradaki halkımıza karşı yürüttüğü soykırım savaşı hala devam etmektedir.
Bu savaş şimdiye kadar 6.000’ini çocuk, 4.000’i kadın olmak üzere yaklaşık 14.000 şehidin hayatına mal olmuştur. Bununla birlikte çeyrek milyondan fazla konutun yıkılmasına ve bir milyona yakın Kuzey Gazze sakininin yerinden ve yurdundan edilmesine sebep olmuştur. Gazze Şeridi’nde yaşayan halkın temel yaşam gereksinimleri yok edildi. Defaatlerce dile getirilen ateşkes talepleri ise reddedildi.

Hala bir çok Batılı ülke işgalci İsrail devletinin gerçekleştirmiş olduğu bu soykırım savaşına sınırsız destek sağlamaya devam etmektedir.

Arap coğrafyası, İslam ülkeleri ve uluslararası düzeydeki bireysel ve toplumsal acizliğin bir sonucu olarak İsrail’in Gazze’ye ve halkına yönelik saldırıları devam etmektedir. İnsani yardımların bile ulaştırılamaması, insani alanda desteklerin sağlanamaması, Gazze halkının bekası ve onları korumaya yönelik hususların devreye sokulması bizim artık kaçınılmaz bir gerçektir.

Bizler Arap dünyasındaki sivil toplum kuruluşları olarak; Gazze Şeridindeki Filistinlilerden, sivil toplum kuruluşlarından, Filistin’inin resmi makamlarından gelen acil insani yardım çağrıların sessiz kalamadık. Hem tarihi sorumluluğumuz hem vicdanlı duruşumuz hem de milli ve dini kaygılarımızın ışığında, dokunabileceğimiz kadar dokunabilmek, kurtarabileceğimiz kadarını kurtarabilmek niyetiyle, Uluslararası Gazze’yi Kurtarma Kampanyası düzenlediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
İnsani yardım ve kurtarma kampanyalarının hepsi barışçıl ve yasal süreçler eşliğinde gerçekleşecektir. Böylelikle, başta tıbbi yardım gemilerinin mümkün olan en kısa sürede hazırlanıp yola çıkarılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu süreçlerin tümü var olan uluslararası yasaların ve savaş hukuku kanunlarının verdiği yetkiye dayalı olarak düzenlenecek ve tüm insani yardım konvoylarının hazırlıkları bu şekilde gerçekleştirilecektir.
Ayrıca bu süreçlerin süpervizörlüğü, alanında uzman, uluslararası hukuka ve savaş hukukuna hakim kurumların gözetiminde gerçekleştirilecektir.

Kampanyaya Arap coğrafyasından, İslam ülkelerinden ve dünyanın diğer tüm bölgelerinden katılım sağlanması mümkün olacaktır. Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölge halkına yardım götürmek isteyen her STK, Dernek, Resmi kuruluşlar ile ortak koordineli bir şekilde yürütülecektir. Bu acil insani yardım çağrısına katkı sağlamak isteyen her resmi ve sivil toplum kuruluşunun katkı ve desteklerine açık olduğumuz gibi ayrıca operasyonel süreçlerini de beraber yönetmeyi planlamaktayız.


Kampanya kurulu olarak önceliğimiz Gazze halkına yönelik insani yardımların acil bir şekilde ulaştırılmasıdır. Bu vesileyle Gazze’ye doğru insani yardım gemilerinin yola çıkacağını duyurur ve bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yardım malzemeleri ve ihtiyaçların yüklendiği gemi ile yolcuların gemilerinin ayrı olması planlanmakta, dolayısıyla yolcular için ayrı bir geminin satın alınması gündemimizdedir. İlgili arkadaşlar konu ile ilgili araştırmalarını yapmaktadırlar. En hızlı bir şekilde gerekli olan acil insani yardım malzemelerin belirlenmesi, satın alınması ve gemilere yüklenmesini planlıyoruz.

Aynı zamanda kampanya Gazze’ye yönelik yapılan hukuksuz ablukanın kırılması, Filistinlilerin ülkelerinde rahat ve özgürce hareket edebilmelerine vesile olması için sınır kapılarının açılmasına da yönelik kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2009 Yılında, uluslararası kamuoyunun Gazze’ye insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına yönelik aldığı 1860 sayılı karar ve 2023 yılında aldığı 2712 sayılı kararı kabul ederek ilk kez uzlaşı sağlamayı başardı. Kasım 2023 yılında alınan bu karar ‘Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve onlarla işbirliği yapan alt kurumların acil insani yardımı engelsiz bir şekilde ulaştırılmasına ve Gazze’nin sınırları içerisinde yaşayan; özellikle çocukların ve bununla birlikte tüm sivillerin ihtiyaçlarının giderilmesine’ olanak tanımaktadır.

Kampanya ekibi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak bu yılın Aralık ayının sonuna doğru gemilerin hazırlanmış ve yola çıkmış olmasını planlamaktayız.

Kampanya kurulu olarak Katar ve Mısır’ın öncülüğünde gerçekleşen, ateşkes kararının alınmasına vesile olan bu yeni gelişme için memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Temennimiz bu yeni kararların Refah sınır kapısında beklemekte olan acil insani yardımların Gazze’ye girmesini sağlaması ve İşgalci İsrail devletinin engelleyici tavrının kırılmasına vesile olmasıdır.

Son olarak, dünyanın vicdanına sesleniyoruz: ‘İşgalci İsrail’in Gazze şeridi’ne yönelik saldırılarının tamamen sonlandırılması ve bu kararları alan liderlerinin savaş suçundan yargılanmasına yönelik baskıların yapılmasını tüm uluslararası kamuoyundan talep ediyoruz.’ Filistin topraklarını işgal etmiş olan İsrail devletine yönelik dünyanın artık aktif girişimler ve gerçek çözümler için harekete geçme zamanı gelmiştir.

Scroll to Top